Oferta

Asortyment wykonywanych robot geodezyjnych:

  Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
Pomiary sytuacyjno -wysokościowe-aktualizacja podkładów syt-wys.
 Geodezyjno Obsługa inwestycji
 Wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze obiektów budowlanych
( budynków, budowli, wjazdów, ogrodzenia, itp.)
 Wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze urządzeń podziemnych:
sieci i przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
itp.)
 Obsługa geodezyjna obiektów budowlanych :

wytyczenia pod wykop,
wytyczenia wskaźników osiowych na każdym etapie budowy,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

 Pomiary objętości mas ziemnych
 Wyznaczanie zera budowy, pomiary wysokościowe
 Pomiary powierzchni użytkowych i kubatury
 Podziały nieruchomości
 Wznowienia granic
 Wyniesienie nowych granic po decyzji o podziale
 Mapy do celów sadowych i pod zasiedzenie
 Rozgraniczenia

Zapraszamy
 

betterwebsite.pl